• ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΙΣ - ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ - ΓΥΨΙΝΑ - ΠΑΤΩΜΑΤΑ Κ.Α.
  • Τηλ.: 210 8318001

Γύψινες Διακοσμήσεις

Αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως γύψινες διακοσμήσεις στο

εσωτερικό του χώρου σας. Επωφεληθείτε από τη πολύχρονη

εμπειρία μας στον χώρο και το εύρος των εργασιών που

εκτελούμε. 

Gypsum_interior_decoration

Αναλαμβάνουμε:

  •  Κορνίζες
  • Σκαλισιές 
  • Κολώνες
  • Λούκια
  • Τακάκια

Επικοινωνήστε για περισσότερες εργασίες που συναντούν τις ανάγκες σας.

Βρίσκεστε Εδώ: Γύψινες Διακοσμήσεις